VISI

HOSPITAL PONTIAN AKAN MENGGEMBELENG TENAGA KE ARAH MEMBERI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DAN EFISIEN

MISI

KAMI BERTEKAD UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PERAWATAN DAN PERUBATAN YANG BERKUALITI DENGAN CEKAP,INOVATIF , SAKSAMA , MENGUTAMAKAN PELANGGAN , MENGHORMATI KEMULIAAN INSAN  MELALUI PROMOSI KESIHATAN,PENCEGAHAN PENYAKIT , DIAGNOSA AWAL , RAWATAN SEGERA DENGAN BERTERASKAN SIFAT PENYAYANG , PROFESIONALISME DAN KERJA BERPASUKAN.

OBJEKTIF

HOSPITAL PONTIAN AKAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DIAGNOSTIK , RAWATAN , REHABILITASI YANG BERKUALITI , CEKAP DAN BERKESAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENYELAMATKAN NYAWA DAN MENGURANGKAN KESAKITAN SERTA MEMPEROLEHI PENYEMBUHAN AWAL DAN MAKSIMA DALAM MEMENUHI  ASPIRASI DAN DASAR KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA