2.5   FALSAFAH  KEJURURAWATAN   

 

  •           Berterusan memperkembangkan potensi diri seimbang dari segi jasmai, rohani dan emosi kea rah member perawatan kelas pertama kepada semua pesakit tanpa membezakan                     pangkat atau darjat keturunan, agama dan latar belakang .

 

2.6   OBJEKTIF  KEJURURAWATAN   

 

  •           Mengutamakan kawalan mutu perkhidmatan dengan cara bekerja sebagai satu pasukan kearah satu hala tuju yang sama.
  •           Menghasilkan standard perawatan pada tahap yang tinggi melalui koordinasi bersama semua jururawat
  •           Merancang dan menyelaras aktiviti –aktviti kejururawatan secara tersusun dan menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan yang efision