2.8   SKOP PERKHIDMATAN

 

Lokasi perkhidmatan melibatkan peranan Jururawat merangkumi :-

 

 1. Wad Multidisiplin 
 2. Wad Pediatrik
 3. Wad Obstetrik
 4. Wad Ginekologi
 5. Lain-lain :-
 • Perkhidmatan Perawatan Domisiliari
 • Unit Kualiti
 • Unit Kawalan Infeksi
 • Pendidikan Kesihatan
 • Pengurusan Diabetik
 • Perkhidmatan sub-kepakaran yang menerima lawatan pakar dari hospital lain
 • Unit Kecemasan & Trauma
 • Unit CSSU
 • Klinik Sejahtera
 • Walk In Donor
 • Kempen Derma Darah