2.7   STRATEGI UNIT  KEJURURAWATAN   

 

  • Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan melalui pengukuhan amalan kerja mengikut standard dan piawaian dan menetapkan program kualiti
  • Mengukuhkan skill dan pengetahuan anggota dan meningkatkan integriti melalui latihan
  • Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pelanggan serta membina persekitaran kerja melalui program berbentuk nilai-nilai murni dan kerja berpasukan

 

2.7   PIAGAM PELANGGAN UNIT KEJURURAWATAN   

              

Piagam Pelanggan Unit Kejururawatan telah dibentuk serta diluluskan oleh

Pengarah Hospital untuk panduan dan pencapaian :

 

  • Pesakit menerima penjagaan perawatan yang berkualiti selaras dengan piawaian kejururawatan sepanjang masa di hospital.
  • Merahsiakan maklumat pesakit dan staf kepada pihak tertentu setiap masa
  • Bersedia menerima dan mendengar aduan / masalah pesakit dan staf pada bila-bila masa
  • Menjalankan aktiviti pembelajaran untuk meningkatkan prestasi staf