OBJEKTIF UNIT PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA

Untuk mentadbir dan mengurus anggota secara cekap dan berkesan dalam membantu perjalanan program-program di hospital untuk mencapai tujuan Kementerian Kesihatan berhubung dengan perawatan keseluruhannya.