1. Untuk menyediakan satu perkhidmatan kenderaan dan ambulans yang cekap dan cepat pada setiap masa.

2. Untuk memberi perkhidmatan sokongan yang berkesan kepada setiap unit yang memerlukan bantuan agar dapat menepati kehendak pelanggan.

3. Untuk menjalankan perkhidmatan penyeliaan yang berkesan kepada semua anggota di bawah jagaannya supaya dapat mewujudkan satu suasana kerja yang selesa, perkhidmatan yang berkesan dan mesra pelanggan.

4. Untuk memastikan anggota dapat memberi satu perkhidmatan yang profesionalise dan melaksana amalan budaya koporat supaya dapat menepati aspirasi jabatan.